KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.
Poliklinika Rožnov
Kontakty
Provoz zimního stadionu
Kontakt na lékaře:
Hlášení poruch: 571 660 113, 571 604 311
Jednatel tel. 571 115 800
Sekretariát tel. 571 115 801
Účetní, Správa bytů tel. 571 115 802
Ekonom tel. 571 115 803
Energetik tel. 571 115 804
Technik:
  tel. 602 465 650
»Nahlášení závady«
Pronájem ledové plochy a bruslení veřejnosti
Pronájem badmintonových kurtů
Informace:
tel.: 773 797 105 (Po-Pá 7-15)
Strojníci: tel.: 724 119 996 (Po-Ne 6-22)
 
Rezervace ledové plochy Rezervace bedmintonových kutů


AKTUALITY

13.05.2022 - Zveřejnění projektu přeměny

V souladu s ust. § 33a, odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, informujeme že dne 11.5.2022 byl uveřejněn "Projekt přeměny obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností". Plné znění projektu je dostupné na: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71684276&subjektId=700865&spis=82535610.02.2022 - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Na základě prohlášení vlády ČR ze dne 9.2.2022 je v rámci protiepidemiologických opatřeních omezen počet amatérských a volnočasových sportovců na jednom uzavřeném sportovišti.

Pro „Bruslení veřejnosti“ na ZS v Rožnově pod Radhoštěm je počet bruslících omezen na „100“ a to do 18.2.2022.

Kontrola O-T-N při vstupu na stadion se již neprovádí.30.09.2021 - BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Novou sezónu bruslení veřejnosti zahajujeme 1.10.2021.

Žádáme návštěvníky, aby dodržovali platná hygienická opatření a řídili se pokyny zaměstnanců zimního stadionu. Děkujeme.

 

 » Archiv aktualitSeznam prostorů k pronájmu:

Podrobnosti veřejné zakázky

ZpětZpět na seznam zakázek | Tisk Vytisknout tuto stránku

001/2013 - Dodávka a montáž 4 kusů garážových vrat s průmyslovým pohonem do objektů patrových garáží na ul. Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm
Typ zakázky Zakázka malého rozsahu / na služby
Předmět zakázky, popis Jedná se o: demontáž původních sekčních vrat, odvoz a likvidace (4 kusy), dodávka a montáž nových sekčních vrat včetně průmyslového pohonu, připojení vrat na elektroinstalaci (4 kusy), dodávka dálkových ovladačů (300ks) - požadavek na doplňkovou funkci: ochrana proti zkopírování kódování ručního vysílače, uvedení do provozu, provedení předepsaných revizí a zkoušek, zaškolení obsluhy
Datum zveřejnění 15.2.2013 00:00
Lhůta pro doručení nabídek 30.4.2013 12:00
Kontaktní osoba zadavatele Radek Schmied tel.: +420 571 604 311, +420 602 547 430 email: schmied@komercnidomy.cz
Místo plnění Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kulturní
Předpokládaná hodnota 400.000 - 450.000,- Kč bez DPH
Záruční doba v měsících -
Zahájení doby plnění červen 2013
Ukončení doby plnění srpen 2013
Kritéria pro zadání zakázky Nejnižší nabídková cena bez DPH: cena 90% záruční podmínky 10%
Variantní nabídky Ne
Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů
  • Přesný název a identifikační údaje uchazeče vč. jeho oprávněných a odpovědných zástupců (adresy, telefonické a emailové kontakty)
  • Kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence na starší 90 dnů - kopie
  • Doklad o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu zakázky - kopie
  • Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
  • Doklad o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, z něhož bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění
  • Cenovou nabídku
  • Návrh smlouvy o dílo v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou
  • Termín realizace zakázky
  • Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
  • Prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a ostatních identifikačních údajů
Údaje pro podání nabídky Nabídku doručí uchazeč poštou nebo osobně v zalepené obálce, která bude označena slovy "NEOTEVÍRAT - Cenová nabídka" "Dodávka a montáž 4 kusů garážových vrat s průmyslovým pohonem pro patrová garážová stání na ul. Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm." Na zadní straně obálky bude uveden název uchazeče.
Prohlídka místa plnění Možnost dohodnout prohlídku na výše uvedených tel. kontaktech
Doplňující informace Viz. přílohy ke stažení
Přílohy ke stažení Zadávací dokumentace
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Zpráva hodnotící komise
Vyhodnocení nabídek 16.5.2013